Tips & advies

Welke attesten heb ik nodig bij de verkoop van mijn woning / appartement ?

Bij de verkoop van een huis is het verplicht om een aantal attesten voor te leggen en aan enkele informatieverplichtingen te voldoen. Wij sommen ze kort even op:
1. Energieprestatiecertifaat (EPC): Het EPC geeft de energiescore van een woning weer. Een kleurenbalk toont aan hoe energiezuinig een woning is. Dit attest is verplicht bij de tekoopstelling of te huur stellen, zoniet riskeert de verkoper een administratieve boete (500- 5000 EUR).  Lees verder

2. Keuringsattest van de elektrische installatie: Dit attest geeft aan of de installatie aan de huidige normen voldoet. De controle moet gebeuren door een erkend controleorganisme. De uitslag van de controle kan zowel positief als negatief zijn. Zonder keuringsverslag kan de verkoop van de woning niet doorgaan. Lees verder

3. Bodemattest: Volgens het bodemdecreet moet er een bodemattest worden aangevraagd vóór het sluiten van de overdrachtsovereenkomst (compromis) en moet de inhoud ervan worden meegedeeld aan de verwerver (koper). Lees verder

4. Watertoets - overstromingsgevoelig gebied - risicozone voor overstromingen: Sinds 11 oktober zijn verkopers en verhuurders van vastgoed verplicht hun potentiële klanten erover te informeren als het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt. Lees verder

5. Stedenbouwkundige informatie of stedenbouwkundig uittreksel: Dit document geeft U meer uitleg over de stedenbouwkundige aspecten van het pand: stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, bouwovertreding, voorkooprecht ... Lees verder

6. Postinterventiedossier: Een postinterventiedossier (PID) bevat verscheidene (technische) documenten die men nodig heeft bij eventuele latere werken aan een gebouw. Het postinterventiedossier moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers. Lees verder

7. Onroerend erfgoeddecreet: Nieuwe informatieverplichting sinds 1 januari 2015. Men moet vermelden of het onroerend goed beschermd is of opgenomen is in de inventaris onroerend erfgoed. Lees verder

 

ik zoek...