U wil verkopen of verhuren

U verkoopt

1. Gratis waardebepaling en advies.

Wij komen uw eigendom bezichtigen en geven U vrijblijvend onze schatting mee. In de huidige economische realiteit is het belangrijk een correcte vraagprijs te hanteren. Een realistische vraagprijs zorgt voor een snelle verkoop.

2. Dossiersamenstelling.

Wij hechten veel belang aan een goede organisatie van de verkoop van onze panden om ze op die manier zo snel mogelijk te kunnen verkopen. Het is immers van cruciaal belang om potentiële kopers van bij het begin correct te kunnen informeren. Wij zorgen er tevens voor dat alle wettelijk verplichte opzoekingen / verslagen aanwezig zijn bij de tekoopstelling of de ondertekening van de verkoopovereenkomst van uw pand.

3. Actieve prospectie.

Elke aanvraag wordt bij ons in ons intern programma geregistreerd. Op die manier beschikt Immo BC over een aanzienlijk klantenbestand met actieve zoekers dat als eerste op de hoogte wordt gebracht van nieuwe panden in ons aanbod.

4. Bundeling van krachten.

Dankzij ons samenwerkingsakkoord met andere immokantoren in Westende wordt uw pand ook via hen te koop aangeboden. Hierdoor wordt het aantal potentiële kopers dat uw pand leert kennen vermenigvuldigd. Dit alles zonder meerprijs !

5. Promotie & Publiciteit.

Wij voeren publiciteit voor de panden in onze portefeuille via diverse kanalen. De digitale weg is hét middel bij uitstek om op een snelle manier een groot aantal potentiële kopers te bereiken. Wij publiceren onze panden op de gekende immosites en hebben onze eigen facebookpagina waar er dagelijks nieuwtjes, nieuwe panden op verschijnen. Bovendien beschikken wij over meerdere verlichte etalages in Westende & Middelkerke zodat Uw pand op meerdere plaatsen zichtbaarheid verkrijgt.

6. Professionele fotografie. 


7. Dienstverlening van hoge kwaliteit.

Wij zijn telefonisch 24h/24h bereikbaar. Ons kantoor is steeds geopend, behalve op zondagnamiddag en wij kunnen U in meerdere talen te woord staan.

8. “No cure no pay”.

Dankzij onze dagdagelijkse inzet, kracht en energie proberen wij elke bemiddelingsopdracht om te zetten in een daadwerkelijke verkoop. Zolang wij geen koper vinden voor uw pand bent U ons ook geen ereloon verschuldigd. Geen verkoop = geen kosten !

9. Begeleiding vanaf eerste contact tot de uiteindelijke verkoop.

Als erkende vastgoedmakelaars staan wij in voor het opstellen van de bemiddelingsopdracht, begeleiden wij alle klanten tot er een finaal akkoord is over de prijs en stellen wij de verkoopovereenkomst op.

10. Ook na de ondertekening van de verkoopovereenkomst staan wij u bij.

Nadat de verkoopovereenkomst bij ons is ondertekend, maken wij het verkoopdossier over aan de notaris(sen) van de koper & de verkoper. Daarenboven zorgen wij voor de overdracht van de tellers.

U wil verhuren

1. Correcte prijsbepaling.

Wij stellen in onderling overleg met de eigenaar een marktconforme huurprijs vast.

2. Dossiersamenstelling.

Na de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zorgen wij ervoor dat alle wettelijk verplichte documenten aanwezig zijn.

3. Publiciteit.

Ook de panden die wij te huur aanbieden, krijgen van ons de nodige aandacht en worden gepubliceerd op het internet en hangen wij uit in onze etalage.

4. Begeleide bezoeken.

Samen met de kandidaat - huurder brengen wij een bezoek aan het pand. Nadien ontvangt elke kandidaat een brochure met relevante informatie.

5. Zoektocht naar een huurder.

Elke geïnteresseerde kandidaat- huurder vult een fiche tot kandidaatstelling in. Deze fiche bezorgen wij op onze beurt aan de eigenaar. 

6. Opmaak huurovereenkomst en plaatsbeschrijving.

Wij zorgen voor de opmaak van een sluitende huurovereenkomst en een gedetailleerde plaatsbeschrijving. 

7. Sleuteloverdracht.

Na de ondertekening van de plaatsbeschrijving en het voorleggen van een bewijs van waarborg, inboedelverzekering en opdracht tot storting van de huurgelden voor de 1e maand ontvangt de huurder de sleutels van het pand.

8. Overname van de tellers.

Via een overnamedocument zorgen wij dat toekomstige facturatie naar de nieuwe huurder wordt geregeld.

9. Registratie.

Wij doen het nodige om de huurovereenkomst (en plaatsbeschrijving) te registreren bij het bevoegde registratiekantoor. 

10. Opvolging huurindexatie.

Op vraag van de eigenaars berekenen wij de nieuwe geïndexeerde huurprijs.

Blijf op de hoogte!

Partners